strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

Izvod iz referentne liste - Projektna dokumentacija
Temelj, èelièna konstrukcija

POSTROJENJE VERTIKALNIH KRISTALIZERA

Naruèilac:

SUNOKO doo Novi Sad
Proizvodni pogon i skladište Peæinci,

- širina konstrukcije
B= 8,800 (m),
- dužina konstrukcije
A= 14,450 (m),
- visina konstrukcije
H= 15,020 (m).