strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

      pb   projekt biro

Biro za projektovanje izvoðenje i zastupanje


Projektovanje i izrada tehnièke dokumentacije:
- èeliène konstrukcije,
- proizvodno procesni sistemi,
- proizvodno preraðivaèke mašine;

Konstruisanje i izrada tehnièke dokumentacija:
- alati za probijanje, prosecanje i savijanje,
- kinematski elementi za prenos snage i obrtnog momenta,
- mašinski elementi za sprovoðenje fluida,
- elementi èeliènih konstrukcija;

Tehnièka dokumentacija:
- statièki, kinematièki i dinamièki proraèun,
- proraèun zavarenih spojeva,
- tehnièki crteži u formi 2D-3D CAD ISO standarda:
ACAD,Inventor
 

Sedište:   

 ul. Veljka Dugoševiæa br 46

 Beograd, Srbija 

 

 

Kontakt telefoni:

tel.: 00381 11 6900 126

mob.: 063 417 543

 

e-mail:

projektbiro@mts.rs,

projektbiro@projektbiro.co.rs,

office.projektbiro@gmail.com